Termékdíj nyilatkozat

Gyors és könnyű kitöltés.

Egyszerűsítse a termékdíj nyilatkozat leadását web alapú kitöltéssel és aláírással, akár mobileszközről is.

A 2011-ig érvényben lévő termékdíj törvény 2012-01-01-től megváltozott. A kötelezettség az első gyártó-forgalomba hozót terheli. Törvényi előírás, hogy megrendeléskor ügyfeleinknek nyilatkozni kell, ha a megrendelt munka nem termékdíj köteles. Készen kapott grafikai anyagnál ennek hitelességét a nyomda nem ellenőrzi, ennek felelőssége a kinyilatkozót terheli, aki elfogadja és vállalja a téves információk következményeit.

2023 július 1-étől a termékdíjat kiegészítette az EPR (gyártói felelősségvállalási kötelezettség), amelynek díja 179 Ft +áfa kilogrammonként, de a korábban alkalmazott 85 Ft +áfa-s termék díj levonható ebből az összegből, tehát július 1-étől 94 Ft +áfa termékdíj (EPR díj) fizetendő.
Nyilatkozat hiányában és kötelezettség kinyilatkoztatása esetén díjfizetési kötelezettség áll fenn, tehát a számlán mint külön tétel feltüntetésre kerül.

Hatályos díjtételek: már 1% reklámot tartalmazó papír estén 94 Ft/kg +ÁFA (EPR díj), irodai papír és csomagolóeszköz esetén 128 Ft/kg +ÁFA. A nyomdatermékek csomagolóanyaga után is fizetendő EPR díj, de azt a gyártó (jelen esetben a nyomda) köteles megfizetni törvényi kötelezettségének eleget téve.

A belföldi előállítású reklámhordozó papírok esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevőjét (vagy a saját célú felhasználót) terheli a fizetési kötelezettség.

Kiadványként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 1%-ban nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap.

Közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott, 5% és 27% Áfa tartalmú kiadvány, időszaki lap.

Könyv, tankönyv (5% Áfa tartalmú) ISBN szám megadása kötelező.

Egyéb, csomagolóeszköznek és reklámhordozónak nem minősülő termék.

Amennyiben a munkáról megrendelő nem nyilatkozik, úgy automatikusan kiszámlázásra kerül a törvény által kiszabott díj külön tételként.

A nyomda nem tudja meghatározni egy munkáról, hogy termékdíjas vagy sem. A megrendelőnek kell utánajárnia, és nyilatkoznia a nyomdai munka megrendelésekor.

A Magyar Közlöny 106. számában:

Termékdíj nyilatkozat

  • Ezúton nyilatkozom, hogy az általam a Premier Nyomda Kft-től megrendelt kalkulációs számú termék
    a 2011. évi LXXXV: törvény alapján reklámhordozó papírnak nem minősül.

  • YYYY slash MM slash DD
  • Elküldés gomb megnyomásával automatikusan elküldi nekünk a kitöltött nyilatkozatot.

(Csillaggal jelölt mező kitöltése kötelező)*

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatot, mely a fentiekben megjelölt jogszabályok rendelkezései alapján szükséges, a Premier Nyomda Kft. a Ktdt. rendelkezéseinek megfelelően megőrzi. Tudomásul veszem, hogy csomagolószer esetén abban az esetben, ha a nyilatkozó a termékdíj-kötelezettség kapcsán tett nyilatkozattal ellentétesen jár el, illetve a csomagolószert nem, vagy nem a nyilatkozat tartalma szerinti mértékben és módon használja fel, illetve a felhasználás tényét nem tudja igazolni, úgy az elmaradt
termékdíjat és a csomagolószer beszerzésének időpontjától számított késedelmi pótlékot köteles megfizetni. Tudomásul veszem, hogy belföldi előállítású reklámhordozó esetén a nem a valóságnak megfelelően nyilatkozó megrendelő – a Ktdt-ben meghatározottak szerint – termékdíj-kötelezetté válik. A megrendelő által tett nyilatkozat tartalmáért a Premier Nyomda Kft. nem felel.